Danh mục:

Bến Tre

 ( 7 bài viết )

Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 08: Bến xe Bến Tre - Bắc Đình Khao

Sau đây là thông tin tuyến xe bus số 08: Bến xe Bến Tre - Bắc Đình Khao

Xem chi tiết

Tuyến xe bus Bến Tre số 07: Bến xe Bến Tre - Ngã Ba Sơn Đốc

Sau đây là thông tin chi tiết tuyến xe bus số 07: Bến xe Bến Tre - Ngã Ba Sơn Đốc

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 05: Châu Thành - Bình Đại

Tuyến xe bus số 05 của Bến Tre đi qua 2 địa điểm chính: Châu Thành - Bình Đạ

Xem chi tiết

Tuyến xe bus Bến Tre số 04: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Cầu Ván

Bạn nào muốn đi đến phà Cầu Ván từ bến xe Bến Tre thì bắt tuyến xe bus số 04 nhé!

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe bus Bên Tre số 03: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Tân Phú

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 03: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Tân Phú

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 02: Bến xe Bến Tre - Bến Tiệm Tôm

Sau đây là thông tin chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 02: Bến xe Bến Tre - Bến Tiệm Tôm

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe bus Bến Tre số 01: Phà Cổ Chiên - Bến xe khách Tiền Giang

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 01: Phà Cổ Chiên - Bến xe khách Tiền Giang

Xem chi tiết