Danh mục:

Huế

 ( 15 bài viết )

Lộ trình tuyến xe buýt số 15: Đông Ba - Vinh Hà

Sau đây là thông tin lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe buýt số 15: Đông Ba - Vinh Hà

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe buýt số 14 : BX Đông Ba – Phong Mỹ

Bạn muốn đi Phong Mỹ từ Bến xe Đông Ba thì bắt tuyến xe buýt số 14 nhé

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe buýt số 13: BX Đông Ba – Phong Bình

Sau đây là thông tin lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe buýt số 13 : BX Đông Ba – Phong Bình

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe buýt số 12: BX Đông Ba - Điền Hương

Bạn nào muốn đi Điền Hương từ bến xe Đông Ba thì bắt tuyến xe buýt số 12 nhé

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe buýt số 11: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Vinh Hiền

Sau đây là thông tin chi tiết của tuyến xe buýt số 11 của Huế: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Vinh Hiền

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe buýt 10: BX Đông Ba - Cầu hai

Sau đây là thông tin chi tiết của tuyến xe buýt số 10: BX Đông Ba - Cầu hai (Huế)

Xem chi tiết

Thông tin tuyến xe buýt số 09: BX Đông Ba - Vinh Hưng

Bạn muốn đi từ Bến Xe Đông Ba đến Vĩnh Hưng, hãy đón tuyến xe buýt số 09 của Huế nhé!

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe buýt số 8: BX Đông Ba - Nam Đông

Bạn có thể đón tuyến xe buýt số 8 của Huế để đi từ Bến Xe Đông Ba đến Nam Đông

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe bus số 7: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Lăng Cô

Bạn muốn đi Lăng Cô, bạn có thể bắt xe buýt số 7 từ Bến Xe Phía Bắc hoặc Khu công nghiệp Phú Bài nhé!

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe bus số 06: Bến xe Phía Nam - Sịa

Lộ trình chiều đi và chiều về của tuyến xe bus số 06 của Huế: Bến xe Phía Nam - Sịa

Xem chi tiết