Danh mục:

KONTUM

 ( 3 bài viết )

Xe bus Kontum số 04: Thành phố Kontum - Thị Trấn Sa Thầy

Tuyên xe bus số 4 của Kontum đi qua 2 địa điểm chinh: Thành phố Kontum - Thị Trấn Sa Thầy

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe bus Kontum số 03: Thành phố Kontum - Thi Trấn Đắk-RVE

Bắt tuyến xe bus số 03 ở Kontum bạn sẽ đển đc Thi Trấn Đắk-RVE!

Xem chi tiết

Tuyến xe bus Kontum số 02: Thành phô Kontum - Thị trấn Plei-Cần

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 02: Thành phô Kontum - Thị trấn Plei-Cần

Xem chi tiết