Danh mục:

Phú Yên

 ( 5 bài viết )

Lộ trình tuyến xe bus Phú Yên số 10: Thành phố Tuy Hòa - Nhà thờ Mằng Lăng

Bạn nào muốn đi Nhà Thờ Mằng Lăng từ thành phố Tuy Hòa có thể bắt tuyến xe bus số 10 nhé!

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe bus Phú Yên số 08: Thành phố Tuy Hòa - Sông Cầu

Hành trình chi tiết tuyến xe bus số 08: Thành phố Tuy Hòa - Sông Cầu

Xem chi tiết

Chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 07: Thành phố Tuy Hòa - Sông Hinh

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 07: Thành phố Tuy Hòa - Sông Hinh

Xem chi tiết

Tuyến xe bus Phú Yên số 03: Thành phố Tuy Hòa - Xuân Long

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 03: Thành phố Tuy Hòa - Xuân Long

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe bus Phú Yên số 02: Thành phố Tuy Hòa - Sơn Hòa

Bạn nào muốn đi Sơn Hòa từ Thành phố Tuy Hòa thì bắt tuyến xe bus số 02 nhé!

Xem chi tiết