Danh mục:

Quảng Ngãi

 ( 11 bài viết )

Tuyến xe bus Quảng Ngãi số 11: Thành phố Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai

Bạn nào muốn đi Sân bay Chu Lai từ Quảng Ngãi thì bắt tuyến xe bus số 11 nhé!

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 10: Thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà

Bàn nào muốn đi Sơn Hà từ thành phố Quảng Ngãi thì bắt tuyến xe bus số 10 nhé!

Xem chi tiết

Tuyến xe buyt Quảng Ngãi số 09: Thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 09: Thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng

Xem chi tiết

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 08: Thành phô Quảng Ngãi - Thạch Nham

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 08: Thành phô Quảng Ngãi - Thạch Nham

Xem chi tiết

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 07: Thành phố Quảng Ngãi - Làng cá Cổ Lũy

Bạn nào muốn đi Làng Cá Cổ Lũy thì bắt tuyến xe bus số 07 từ thành phố Quảng Ngãi nhé!

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 06: Thành phố Quảng Ngãi - Minh Long

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 06: Thành phố Quảng Ngãi - Minh Long

Xem chi tiết

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 05: Thành phố Quảng Ngãi - Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 05: Thành phố Quảng Ngãi - Khu Đô Thị mới Vạn Tường

Xem chi tiết

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 04: Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

Xem chi tiết

Tuyên xe bus Quảng Ngãi số 03: Thành phố Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ

Bạn nào muốn đi đảo Lý Sơn phải bắt tuyến xe bus số 03 để đến được Cảng Sa Kỳ và đi tàu ra đảo

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi - Khu du lịch Sa Huỳnh

Bạn nào muốn tham quan khu du lịch Sa Huỳnh thì bắt tuyến xe buýt số 02 nhé!

Xem chi tiết