• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quy Nhơn - Bình Định
Danh mục:

Quy Nhơn - Bình Định

 ( 14 bài viết )

Tuyến xe buýt Bình Định số 16: Cảng Thị Nại - Xã Nhơn Hải

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 16: Cảng Thị Nại - Xã Nhơn Hải

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe bus Bình Định số 15: Ghềnh Ráng 2 - Chợ Lớn Quy Nhơn

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 15: Ghềnh Ráng 2 - Chợ Lớn Quy Nhơn

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe bus Bình Định số 14: Ghềnh Ráng 1 - Chợ Lớn

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 14:Ghềnh Ráng 1 - Chợ Lớn

Xem chi tiết

Tuyến xe bus Bình Định số 13: Thị Trấn Bồng Sơn - Thị Trấn An Lão

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 13: Thị Trấn Bồng Sơn - Thị Trấn An Lão

Xem chi tiết

Xe buýt Bình Định số 12: TP Quy Nhơn - Bồng Sơn - Tam Quan

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 12: TP Quy Nhơn - Bồng Sơn - Tam Quan

Xem chi tiết

Tuyến xe bus Bình Định số 11: TP Quy Nhơn - Thị Trấn Chí Thạnh

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 11: TP Quy Nhơn - Thị Trấn Chí Thạnh

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe bus Bình Định số 08: TP Quy Nhơn - Thị Trấn Vân Canh

Tuyến xe bus số 8 của Bình Định đi qua 2 địa điểm chính: TP Quy Nhơn - Thị Trấn Vân Canh

Xem chi tiết

Lộ trình tuyến xe bus Bình Định số 07: TP Quy Nhơn - Gò Bồi - Cát Tiến

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 07: TP Quy Nhơn - Gò Bồi - Cát Tiến

Xem chi tiết

Tuyến xe buýt Bình Định số 06B: Cầu 16 - Vĩnh Hảo

Bạn nào muốn đi Vĩnh Hảo từ cầu 16 thì bắt tuyến xe buýt số 06B của Bình Định nhé!

Xem chi tiết

Hành trình tuyến xe buýt Bình Định số 06: Thành phố Quy Nhơn - Tây Sơn - Cầu 16

Bạn nào muốn đi đến Cầu 16 thì bắt tuyến xe buýt số 6 từ thành phố Quy Nhơn nhé!

Xem chi tiết