• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus Bình Dương số 55: Becamex - Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus Bình Dương số 55: Becamex - Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Bạn nào muốn đi Đại Học Quốc Tế Miền Đông từ tòa nhà Becamex thì bắt tuyến xe bus số 55 nhé!

Tuyến xe buýt Bình Dương số 55: Becamex - Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Tòa nhà Becamex - Đại-lộ Bình-dương - Phạm-ngọc-Thạch - Hùng-vương - Lý-thái-Tổ - Lê-lai - Đại-học Quốc-tế Miền-Đông.

Lộ trình chiều về

Đại-học Quốc-tế Miền-Đông - Lê-lai - Lý-thái-Tổ - Hùng-vương - Phạm-ngọc-Thạch - Đại-lộ Bình-dương - Tòa nhà Becamex.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Bình Dương số 55: Becamex - Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 55: Becamex - Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 55: Becamex - Đại Học Quốc Tế Miền Đông


học thiết kế website


Bình luận của bạn