• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Gia Lai
  • Chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 3A: Thành phố Pleiku - Ngã Ba Lơ-Bông

Chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 3A: Thành phố Pleiku - Ngã Ba Lơ-Bông

Bạn nào muốn đi đến Ngã Ba Lơ-Bông từ thành phố Pleiku thì bắt tuyến xe bus số 3A nhé!

Tuyến xe buýt Gia Lai số 3A: Thành phố Pleiku - Ngã Ba Lơ-Bông

Khoảng cách: 45,1 km

Thời gian hoạt động: 06:00 - 18:15

Thời gian chuyến: 95 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Cao-đẳng Sư-phạm Gia-lai - Lê-Thánh-Tôn - Trần-phú - Nguyễn-văn-Trỗi - Quang-Trung - Hùng-Vương - Lê-duẩn - Quốc-lộ 19 - Thị-trấn Đắk-đoa - Ngã ba Lơ-bông.

Lộ trình chiều về

Ngã ba Lơ-bông - Thị-trấn Đắk-đoa - Quốc-lộ 19 - Lê-duẩn - Hùng-Vương - Quang-Trung - Nguyễn-văn-Trỗi - Trần-phú - Lê-Thánh-Tôn - Cao-đẳng Sư-phạm Gia-lai.

Tuyến xe buýt Gia Lai số 3A: Thành phố Pleiku - Ngã Ba Lơ-Bông


học thiết kế website


Bình luận của bạn