• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Hành trình tuyến xe bus An Giang số 11: Bến xe Tri Tôn - Cầu T6

Hành trình tuyến xe bus An Giang số 11: Bến xe Tri Tôn - Cầu T6

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus An Giang số 11: Bến xe Tri Tôn - Cầu T6

Tuyến xe buýt An Giang số 11: Bến xe Tri Tôn - Cầu T6

Khoảng cách: 36 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h45

Số chuyến: 24 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 75 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 - 35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-trấn Tri-tôn - Tỉnh-lộ 958 - Vàm-rầy - Cầu T6.

Lộ trình chiều về

Cầu T6 - Vàm-rầy - Tỉnh-lộ 958 - Thị-trấn Tri-tôn.

Tuyến xe buýt An Giang số 11: Bến xe Tri Tôn - Cầu T6


học thiết kế website


Bình luận của bạn