• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bến Tre
  • Hành trình tuyến xe bus Bến Tre số 01: Phà Cổ Chiên - Bến xe khách Tiền Giang

Hành trình tuyến xe bus Bến Tre số 01: Phà Cổ Chiên - Bến xe khách Tiền Giang

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 01: Phà Cổ Chiên - Bến xe khách Tiền Giang

Tuyến xe buýt Bến Tre số 01: Phà Cổ Chiên - Bến xe khách Tiền Giang

Khoảng cách: 7 km

Thời gian hoạt động: Cổ-chiên (04h30 - 17h40); Tiền-giang (05h00 - 18h30)

Số chuyến: 74 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút

Giãn cách chuyến: 20 - 25 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến bắc Cổ-chiên - Quốc-lộ 60 - Cầu Hàm-luông - Quốc-lộ 60 - Đường tránh Quốc-lộ 60 - Vòng xoay Bình-phú - Cầu Bến-tre 2 - Nguyễn-văn-Tư - Vòng xoay Chợ Ngã-năm - Đoàn-hoàng-Minh -Cầu Nhà-thương - Cách-mạng Tháng Tám - Đại-lộ Đồng-khởi - Quốc-lộ 60 - Hương-lộ 02 - Quốc-lộ 60 - Cầu Rạch-miễu - Quốc-lộ 60 - Ấp-bắc - Bến xe Tiền-giang.

Lộ trình chiều về

Bến xe Tiền-giang - Ấp-bắc - Quốc-lộ 60 - Cầu Rạch-miễu - Quốc-lộ 60 - Hương-lộ 2 - Quốc-lộ 60 - Đại-lộ Đồng-khởi - Cách-mạng Tháng Tám - Cầu Nhà-thương - Đoàn-hoàng-Minh - Vòng xoay Chợ Ngã-năm - Nguyễn-văn-Tư - Cầu Bến-tre - Vòng xoay Bình-phú - Đường tránh Quốc-lộ 60 - Quốc-lộ 60 - Cầu Hàm-luông - Quốc-lộ 60 - Bến bắc Cổ-chiên.

Tuyến xe buýt Bến Tre số 01: Phà Cổ Chiên - Bến xe khách Tiền Giang


học thiết kế website


Bình luận của bạn