• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bến Tre
  • Hành trình tuyến xe bus Bên Tre số 03: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Tân Phú

Hành trình tuyến xe bus Bên Tre số 03: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Tân Phú

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 03: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Tân Phú

Tuyến xe buýt Bến Tre số 03: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Tân Phú

Khoảng cách: 37 km

Thời gian hoạt động: Bến-tre (05h20 - 17h40); Tân-phú (05h00 - 17h20)

Số chuyến: 46 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 50 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 - 35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Trạm xe khách số 1 - Trần-quốc-Tuấn - Hai bà Trưng - Nguyễn-trung-Trực - Nguyễn-đình-Chiểu - Cách-mạng Tháng Tám - Đoàn-hoàng-Minh - Đồng-khởi - Quốc-lộ 60 - Bến xe Bến-tre - Quốc-lộ 60 - Tỉnh-lộ 884 - Chợ Tiên-thuỷ - Tỉnh-lộ 884 - Bến bắc Tân-phú.

Lộ trình chiều về

Bến bắc Tân-phú - Tỉnh-lộ 884 - Chợ Tiên-thuỷ - Tỉnh-lộ 884 - Quốc-lộ 60 - Bến xe Bến-tre - Quốc-lộ 60 - Đồng-khởi - Đoàn-hoàng-Minh - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-đình-Chiểu - Nguyễn-trung-Trực - Hai bà Trưng - Trần-quốc-Tuấn - Trạm xe khách số 1.

Tuyến xe buýt Bến Tre số 03: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Tân Phú


học thiết kế website


Bình luận của bạn