• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Hành trình tuyến xe bus Bình Dương số 20: Thủ Dầu Một - Hội Nghĩa

Hành trình tuyến xe bus Bình Dương số 20: Thủ Dầu Một - Hội Nghĩa

Sau đây là một số thông tin về tuyến xe bus Bình Dương số 20: Thủ Dầu Một - Hội Nghĩa

Tuyến xe buýt Bình Dương số 20: Thủ Dầu Một - Hội Nghĩa

Giá vé: 10000 (đến 1/2 tuyến); 12000 (trên 1/2 tuyến)

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tỉnh - Đường CMT8 - Ngã sáu - Yersin - Tỉnh-lộ 743 - Miễu Bưng-cù - Tân-ba - Tỉnh-lộ 747 - Kim-hằng - KCN Nam Tân-uyên - Hội-nghĩa.

Lộ trình chiều về

Hội-nghĩa - Tỉnh-lộ 747 - KCN Nam Tân-uyên - Kim-hằng - Tân-ba - Tỉnh-lộ 743 - Miễu Bưng-cù - Yersin - Ngã sáu - Đường CMT8 - Bến xe khách Tỉnh.

Tuyến xe buýt Bình Dương số 20: Thủ Dầu Một - Hội Nghĩa


học thiết kế website


Bình luận của bạn