• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Cà Mau
  • Hành trình tuyến xe bus Cà Mau số 03: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Sông Đốc

Hành trình tuyến xe bus Cà Mau số 03: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Sông Đốc

Bạn nào muốn đi đến thị trấn Sông Đôc từ bến xe Cà Mau thì bắt tuyến xe bus số 03 nhé!

Tuyến xe buýt Cà Mau số 03: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Sông Đốc

Khoảng cách: 50 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 05h20

Số chuyến: 78 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 85 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Cà-mau - Lý-thường-Kiệt - Phan-ngọc-Hiển - Nguyễn-trãi - Ngô-quyền - Tỉnh-lộ 961 - Đường Sông-đốc Tắc-thủ - Thị-trấn Trần-văn-Thời - Đường Sông-đốc Tắc-thủ - Thị-trấn Sông-đốc,

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Sông-đốc - Đường Sông-đốc Tắc-thủ - Thị-trấn Trần-văn-Thời - Đường Sông-đốc Tắc-thủ - Tỉnh-lộ 961 - Ngô-quyền - Nguyễn-trãi - Phan-ngọc-Hiển - Lý-thường-Kiệt - Bến xe Cà-mau.

Tuyến xe buýt Cà Mau số 03: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Sông Đốc


học thiết kế website


Bình luận của bạn