• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đồng Tháp
  • Hành trình tuyến xe bus Đồng Tháp số 665: Thành phố Sa Đéc - Thành phố Vĩnh Long

Hành trình tuyến xe bus Đồng Tháp số 665: Thành phố Sa Đéc - Thành phố Vĩnh Long

Sau đây chi tiết tuyến xe bus số 665: Thành phố Sa Đéc - Thành phố Vĩnh Long

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 665: Thành phố Sa Đéc - Thành phố Vĩnh Long

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Khoảng cách: 26 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 18h30

Số chuyến: 58 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Sa-đéc - Quốc-lộ 80 - Quốc-lộ 1A - Phạm-hùng - Lê-thái-Tổ - Ba tháng Hai - Đoàn-thị-Điểm - Bến xe Vĩnh-long.

Lộ trình chiều về

Bến xe Vĩnh-long - Ba tháng Hai - Trưng-nữ-Vương - Tô-thị-Huỳnh - Lưu-văn-Việt - Lê-thái-Tổ - Quốc-lộ 1A - Quốc-lộ 80 - Bến xe Sa-đéc.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 665: Thành phố Sa Đéc - Thành phố Vĩnh Long

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 665: Thành phố Sa Đéc - Thành phố Vĩnh Long


học thiết kế website


Bình luận của bạn