• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Hậu Giang
  • Hành trình tuyến xe bus Hậu Giang số 04: Bắc Cái Tư - Bến xe Cần Thơ

Hành trình tuyến xe bus Hậu Giang số 04: Bắc Cái Tư - Bến xe Cần Thơ

Tuyến xe bus số 04 là tuyến xe bus mới khai thác tuyến đường đi từ Hậu Giang đến Cần Thơ

Tuyến xe buýt Hậu Giang số 04: Bắc Cái Tư - Bến xe Cần Thơ

Khoảng cách: 72 km

Thời gian hoạt động: 04h50 - 17h35

Số chuyến: 104 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 122 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến bắc Cái-tư - Thành-phố Vị-thanh - Quốc-lộ 61 - Quốc-lộ 1A - Vòng xoay cầu Cần-thơ - Cầu Hưng-lợi - Nguyễn-văn-Linh - Bến xe Cần-thơ.

Lộ trình chiều về

Bến xe Cần-thơ - Nguyễn-văn-Linh - Cầu Hưng-lợi - Vòng xoay cầu Cần-thơ - Quốc-lộ 1A - Quốc-lộ 61 - Thành-phố Vị-thanh - Bến bắc Cái-tư.

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn