• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Long An
  • Hành trình tuyến xe bus Long An số 02: Bến xe Long An - Xã Khánh Hưng

Hành trình tuyến xe bus Long An số 02: Bến xe Long An - Xã Khánh Hưng

Bạn nào muôn đi đến Xã Khánh Hưng từ bến xe Long An thì bắt tuyến xe bus số 02 nhé!

Tuyến xe buýt Long An số 02: Bến xe Long An - Xã Khánh Hưng

Khoảng cách: 103 km

Thời gian hoạt động: Tân-an (06:00 - 16:00); Khánh-hưng (04:20 - 16:00)

Số chuyến: 20 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 180 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Long-an - Hùng-vương - Quốc-lộ 62 - Tỉnh-lộ 831 - Xã Khánh-hưng

Lộ trình chiều về

Xã Khánh-hưng - Tỉnh-lộ 831 - Quốc-lộ 62 - Hùng-vương - Bến xe Long-an.

Tuyến xe buýt Long An số 02: Bến xe Long An - Xã Khánh Hưng


học thiết kế website


Bình luận của bạn