Hành trình tuyến xe bus Phan Thiết số 10: Tà Pao - Đông Hà

Sau đây là thông tin chi tiết tuyến xe bus số 10: Tà Pao - Đông Hà

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 10: Tà Pao - Đông Hà

Khoảng cách: 59 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 17h15

Số chuyến: 42 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 102 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Tà-pao - Bắc-ruộng - Ngã ba Bà-sa - Mê-pu - Võ-xu - Nam-chính - Đức-tài - Trà-tân - Đông-hà.

Lộ trình chiều về

Đông-hà - Trà-tân - Đức-tài - Nam-chính - Võ-xu - Mê-pu - Ngã ba Bà-sa - Bắc-ruộng - Tà-pao.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 10: Tà Pao - Đông Hà


học thiết kế website


Bình luận của bạn