• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Trị
  • Hành trình tuyến xe bus Quảng Trị số 01: KCN Nam Đông Hà - Xã Vĩnh Chấp

Hành trình tuyến xe bus Quảng Trị số 01: KCN Nam Đông Hà - Xã Vĩnh Chấp

Sau đây là thông tin chi tiết tuyến xe bus số 01: KCN Nam Đông Hà - Xã Vĩnh Chấp

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 01: KCN Nam Đông Hà - Xã Vĩnh Chấp

Khoảng cách: 45 km

Thời gian hoạt động: 05:00 - 20:00 (mùa hè); 05:30 - 19:00 (mùa đông)

Giá vé: 

– Chặng 1 (từ 0 km đến 5km): 8.000 đồng/HK.

– Chặng 2 (từ 5km đến 12km): 12.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 12km đến 18km): 15.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 18km đến 20km): 18.000 đồng/HK.

– Chặng 4 (từ 20km đến suốt tuyến): 20.000 đồng/HK.

Số chuyến: 32 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 50 phút

Giãn cách chuyến: 30 - 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

KCN Nam Đông-hà - Lý-thường-Kiệt - Lê-lợi - Quốc-lộ 9 - Hùng-vương - Trần-hưng-Đạo - Chợ Tư-sòng - Cam-thanh - Cam-an - Chợ Cầu-gio-Linh - Thị-trấn Gio-linh - Dốc-miếu - Thị-trấn Hồ-xá - Quốc-lộ 1A - Xã Vĩnh-chấp.

Lộ trình chiều về

 Xã Vĩnh-chấp - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Hồ-xá - Dốc-miếu - Thị-trấn Gio-linh - Chợ Cầu-gio-Linh - Cam-an - Cam-thanh - Chợ Tư-sòng - Trần-hưng-Đạo - Hùng-vương - Quốc-lộ số 9 - Lê-lợi - Lý-thường-Kiệt - KCN Nam Đông-hà.

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 01: KCN Nam Đông Hà - Xã Vĩnh Chấp

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 01: KCN Nam Đông Hà - Xã Vĩnh Chấp


học thiết kế website


Bình luận của bạn