• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Trị
  • Hành trình tuyến xe bus Quảng Trị số 03: Ngã Ba Cùa - Cửa Việt - Chợ Do

Hành trình tuyến xe bus Quảng Trị số 03: Ngã Ba Cùa - Cửa Việt - Chợ Do

Sau đây là thông tin chi tiết của tuyến xe bus số 03: Ngã Ba Cùa - Cửa Việt - Chợ Do

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 03: Ngã Ba Cùa - Cửa Việt - Chợ Do

Khoảng cách: 848 km

Giá vé: 

– Chặng 1 (từ 0 km đến 5km): 8.000 đồng/HK.

– Chặng 2 (từ 5km đến 12km): 12.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 12km đến 18km): 15.000 đồng/HK.

– Chặng 3 (từ 18km đến 20km): 18.000 đồng/HK.

– Chặng 4 (từ 20km đến suốt tuyến): 20.000 đồng/HK.

Số chuyến: 24 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 90 phút/chuyến.

Giãn cách chuyến: 60 phút.

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Cùa - Quốc-lộ 9 - Đường 9B - Hùng-vương - Trần-Hưng-Đạo - Quốc-lộ 1A - Ngã tư Sòng - Tỉnh-lộ 9 - Thị-trấn Cửa-việt.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Cửa-việt - Tỉnh-lộ 9 - Ngã tư Sòng - Quốc-lộ 1A - Trần-Hưng-Đạo - Hùng-vương - Đường 9B - Quốc-lộ 9 - Ngã ba Cùa.

Tuyến xe buýt Quảng Trị số 03: Ngã Ba Cùa - Cửa Việt - Chợ Do

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn