• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Long An
  • Hành trình tuyến xe bus số 03: Bến xe Long An - Bến xe Đức Huệ

Hành trình tuyến xe bus số 03: Bến xe Long An - Bến xe Đức Huệ

Tuyến xe bus số 03 của Long An nối liền 2 bến xe: Bến xe Long An - Bến xe Đức Huệ

Tuyến xe buýt Long An số 03: Bến xe Long An - Bến xe Đức Huệ

Khoảng cách: 70 km

Thời gian hoạt động: Tân-an (07:00 - 16:00); Đức-huệ (04:00 - 12:45)

Số chuyến: 6 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 150 phút.

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Long-an - Hùng-vương - Đường tránh Quốc-lộ 1 - Tỉnh-lộ 830 - Tỉnh-lộ 22 - Bến xe Đức-huệ.

Lộ trình chiều về

Bến xe Đức-huệ - Tỉnh-lộ 22 - Tỉnh-lộ 830 - Đường tránh Quốc-lộ 1 - Hùng-vương - Bến xe Long-an.

Tuyến xe buýt Long An số 03: Bến xe Long An - Bến xe Đức Huệ


học thiết kế website


Bình luận của bạn