• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Hành trình tuyến xe bus số 06: Bến xe Phía Nam - Sịa

Hành trình tuyến xe bus số 06: Bến xe Phía Nam - Sịa

Lộ trình chiều đi và chiều về của tuyến xe bus số 06 của Huế: Bến xe Phía Nam - Sịa

Tuyến xe buýt số 06: Bến xe phía Nam - Sịa

 

Khoảng cách: 27.4 km

Thời gian hoạt động: 06h00 - 17h00

 

Số chuyến: 10 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 50 phút

Giãn cách chuyến: 1.5 - 5 giờ

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe phía Nam - An-dương-Vương - Hùng-vương - Nguyễn-huệ - Đống-đa - Hà-nội - Đông-ba - Huỳnh-thúc-Kháng - Đào-duy-Anh - Tăng-bạt-Hổ - Cầu Bạch-yến - Tản-đà - Nguyễn-chí-Thanh - Thị-trấn Sịa.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Sịa - Nguyễn-chí-Thanh - Tản-đà - Cầu Bạch-yến - Tăng-bạt-Hổ - Huỳnh-thúc-Kháng - Đông-ba - Hà-nội - Đống-đa - Nguyễn-huệ - Hùng-vương - An-dương-Vương - Bến xe phía Nam.

 

Tuyến xe buýt số 06: Bến xe phía Nam - Sịa


học thiết kế website


Bình luận của bạn