• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Sóc Trăng
  • Hành trình tuyến xe bus Sóc Trăng số 05: Bến xe Trà Men - Thị trấn Kế Sách

Hành trình tuyến xe bus Sóc Trăng số 05: Bến xe Trà Men - Thị trấn Kế Sách

Tuyến xe bus sô 5 của Sóc Trăng đi qua 2 địa điểm chính: Bến xe Trà Men - Thị trấn Kế Sách

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 05: Bến xe Trà Men - Thị trấn Kế Sách

 

Thời gian hoạt động: Sóc-trăng (05h10 - 17h10); Kế-sách (05h50 - 17h50)

Số chuyến: 38 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 335 - 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Sóc-trăng - Trần-hưng-Đạo - Hai bà Trưng - Tôn-đức-Thắng - Nguyễn-chí-Thanh - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men - xã An-ninh - xã An-hiệp - Ngã ba An-trạch - Tỉnh-lộ 932 - xã Phú-tân - xã Phú-tâm - Thị-trấn Kế-sách.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Kế-sách - Tỉnh-lộ 932 - xã Phú-tâm - xã Phú-tân - Ngã ba An-trạch - Quốc-lộ 1A - xã An-hiệp - xã An-ninh - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-duẩn - Bến xe khách Sóc-trăng.

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 05: Bến xe Trà Men - Thị trấn Kế Sách


học thiết kế website


Bình luận của bạn