• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tiền Giang
  • Hành trình tuyến xe bus Tiền Giang số 04: Mỹ Tho - Mỹ Phước Tây

Hành trình tuyến xe bus Tiền Giang số 04: Mỹ Tho - Mỹ Phước Tây

Bạn nào muốn đi Mỹ Phước Tây từ Mỹ Tho thì bắt tuyến xe bus số 4 của Tiền Giang nhé!

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 04: Mỹ Tho - Mỹ Phước Tây

Khoảng cách: 56 km

Thời gian hoạt động: 05:00 - 17:30

Số chuyến: 48 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 80 phút

Giãn cách chuyến: 20-35 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Cây xăng Tân-tỉnh - Quốc-lộ 50 - Đinh-Bộ-Lĩnh - Thủ-khoa-Huân - Nam-kỳ Khởi-nghĩa-Lê-thị-Hồng-Gấm - Tỉnh-lộ 864 - Tỉnh-lộ 868 - Quốc-lộ 1A - Võ-việt-Tân - Thanh-tâm - Tỉnh-lộ 868 - Bến-cát - 30 tháng Tư - Tỉnh-lộ 868 - Nhà thương Đa-khoa Mỹ-phước-tây.

Lộ trình chiều về

Nhà thương Đa-khoa Mỹ-phước-tây - Tỉnh-lộ 868 - 30 tháng Tư - Bến-cát - Tỉnh-lộ 868 - Thanh-tâm - Võ-việt-Tân - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 868 - Tỉnh-lộ 864 - Lê-thị-Hồng-Gấm - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Rạch-gầm - Hùng-vương - Thủ-khoa-Huân - Đinh-Bộ-Lĩnh - Quốc-lộ 50 - Cây xăng Tân-tỉnh

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 04: Mỹ Tho - Mỹ Phước Tây


học thiết kế website


Bình luận của bạn