• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tiền Giang
  • Hành trình tuyến xe bus Tiền Giang số 05: Thị trấn Cái Bè - Thị Trấn Mỹ An

Hành trình tuyến xe bus Tiền Giang số 05: Thị trấn Cái Bè - Thị Trấn Mỹ An

Sau đây là chi tiết chiều đi chiều về của tuyến xe bus Tiền Giang số 05: Thị trấn Cái Bè - Thị Trấn Mỹ An

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 05: Thị trấn Cái Bè - Thị Trấn Mỹ An

Khoảng cách: 40,2 km

Thời gian hoạt động: 04:30 - 18:00

Số chuyến: 66 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 70 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15-35 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến đò Tân-phong - Phạm-Hồng-Thái - Tỉnh-lộ 875 - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 869 - Tỉnh-lộ 865 - Tỉnh-lộ 846 - Lê-Quý-Đôn - Hùng-vương - Bến xe Mỹ-an.

Lộ trình chiều về

Bến xe Mỹ-an - Hùng-vương - Lê-Quý-Đôn - Tỉnh-lộ 846 - Tỉnh-lộ 865 - Tỉnh-lộ 869 - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 875 - Phạm-Hồng-Thái - Bến đò Tân-phong.

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 05: Thị trấn Cái Bè - Thị Trấn Mỹ An


học thiết kế website


Bình luận của bạn