• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Vũng Tàu
  • Hành trình tuyến xe bus Vũng Tàu số 11: Mỹ Xuân - Trung tâm thương mại Tân Thành

Hành trình tuyến xe bus Vũng Tàu số 11: Mỹ Xuân - Trung tâm thương mại Tân Thành

Bạn nào muốn đi đến Trung tâm thương mại Tân Thành từ Mỹ Xuân thì bắt tuyến xe buýt số 11 nhé!

Tuyến xe buýt Vũng Tàu số 11: Mỹ Xuân - Trung tâm thương mại Tân Thành

Khoảng cách: 11, 9 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h00

Thời gian chuyến: 15 phút

Giãn cách chuyến: 12 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của tuyến: Bến Tân-thành - Quốc-lộ 51 - Trung-tâm Thương-mại Huyện Tân-thành.

Tuyến xe buýt Vũng Tàu số 11: Mỹ Xuân - Trung tâm thương mại Tân Thành

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn