• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Hành trình tuyến xe buýt 10: BX Đông Ba - Cầu hai

Hành trình tuyến xe buýt 10: BX Đông Ba - Cầu hai

Sau đây là thông tin chi tiết của tuyến xe buýt số 10: BX Đông Ba - Cầu hai (Huế)

Tuyến xe buýt số 10: BX Đông Ba - Cầu hai

Thời gian hoạt động: 

+ Đông-ba (05:15 - 18:30)

+ Cầu-hai (05:40 - 16:00)

Số chuyến: 36 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 85 phút

Giãn cách chuyến: 30 -90  phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba - Trần Hưng-đạo - Cầu Phú-xuân - Hà-nội - Bà-Triệu - Cầu An-cựu - An-dương Vương - Quốc-lộ 1A - Khu công-nghiệp Phú-bài - Chợ Phú-bài - Nông - La-sơn - Ga Truồi - Thị-trấn Phú-lộc - Chợ Cầu-hai.

Lộ trình chiều về

Chợ Cầu-hai - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Phú-lộc - Ga Truồi - La-sơn - Nông - Chợ Phú-bài - Khu công-nghiệp Phú-bài - An-dương Vương - Cầu An-cựu - Bà-Triệu - Hà-nội - Cầu Phú-xuân - Trần Hưng-đạo - Bến xe Đông-ba

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

07h30 - 11h15 - 14h30 - 18h30

Giờ Xuất Bến Cầu Hai

05h45 - 09h45 - 13h00 - 16h0


học thiết kế website


Bình luận của bạn