• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Cà Mau
  • Hành trình tuyến xe buýt Cà Mau số 06: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Ngã Năm

Hành trình tuyến xe buýt Cà Mau số 06: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Ngã Năm

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 06: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Ngã Năm

Tuyến xe buýt Cà Mau số 06: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Ngã Năm

Khoảng cách: 75 km.

Thời gian hoạt động: 04:30 - 17:20

Thời gian chuyến: 120 phút/chuyến,

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Cà-mau Kiên-giang - Nguyễn-Trãi - Phan-ngọc-Hiển - Trần-Hưng-Đạo - Quản-lộ Phụng-hiệp - Nguyễn-Trãi - Bến xe Ngã-năm.

Lộ trình chiều về

Bến xe Ngã-năm - Nguyễn-Trãi - Quản-lộ Phụng-hiệp - Trần-Hưng-Đạo - Phan-ngọc-Hiển - Nguyễn-Trãi - Bến xe Cà-mau Kiên-giang.

Tuyến xe buýt Cà Mau số 06: Bến xe Cà Mau - Thị Trấn Ngã Năm


học thiết kế website


Bình luận của bạn