• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đà Lạt
  • Hành trình tuyến xe buýt Đà Lạt số 09: Bến xe Đà Lạt - Thạnh Mỹ - Ka-Đô

Hành trình tuyến xe buýt Đà Lạt số 09: Bến xe Đà Lạt - Thạnh Mỹ - Ka-Đô

Tuyến xe buýt số 09 của Đà Lạt đi qua 3 địa điểm chính: Bến xe Đà Lạt - Thạnh Mỹ - Ka-Đô

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 09: Bến xe Đà Lạt - Thạnh Mỹ - Ka-Đô

Khoảng cách: 45 km

Thời gian hoạt động: 05:15 - 17:40

Thời gian chuyến: 390 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 - 40 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào - Phù-đổng Thiên-vuơng - Đinh-tiên-Hoàng - Nguyễn-thái-Học - Lê-đai-Hành - Khu Hoà-bình - Chợ Dalat - Nhà thương đa-khoa Lâm-đồng - Cao-đẳng nghề Lâm-đồng - BigC Dalat - Bịnh-viện Hoàn-mỹ - Quốc-lộ 20 - Ngã ba Finôm - Quốc-lộ 27 - Chợ Ka-đô.

Lộ trình chiều về

Chợ Ka-đô - Quốc-lộ 27 - Ngã ba Finôm - Quốc-lộ 20 - Bịnh-viện Hoàn-mỹ - BigC Dalat - Cao-đẳng nghề Lâm-đồng - Nhà thuơng Đa-khoa Lâm-đồng - Chợ Đalat = Khu Hoà-bình - Lê-đại-Hành - Nguyễn-thái-Học - Đinh-tiên-Hoàng - Phù-đổng Thiên-vuơng - Bến xe buýt đường Mai-anh-Đào.

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 09: Bến xe Đà Lạt - Thạnh Mỹ - Ka-Đô


học thiết kế website


Bình luận của bạn