• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Gia Lai
  • Hành trình tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku - Đức Cơ

Hành trình tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku - Đức Cơ

Sau đây là chi tiết tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku - Đức Cơ

Tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku - Đức Cơ

Khoảng cách: 68 km

Thời gian hoạt động: 06:00 - 18:15

Thời gian chuyến:140 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Pleiku - Trần-phú - Nguyễn-văn-Trỗi - Quang-Trung - Lê-Lợi - Cách-mạng tháng Tám - Tôn-thất-Tùng - Lê-duẩn - Lý-Nam-Đế - Bến xe Đức-long Gia-lai - Lý-Nam-Đế - Lê-duẩn - Trường-chinh - Quốc-lộ 14 - Hàm-rồng - Quốc-lộ 19 - Thị-trấn Chư-ty - Mooc-đen Đức-cơ.

Lộ trình chiều về

Mooc-đen Đức-cơ - Thị-trấn Chư-ty - Quốc-lộ 19 - Hàm-rồng - Quốc-lộ 14 - Trường-chinh - Lê-duẩn - Lý-Nam-Đế - Bến xe Đức-long Gia-lai - Lý-Nam-Đế - Lê-duẩn - Tôn-thất-Tùng - Cách-mạng tháng Tám - Lê-Lợi - Quang-Trung - Nguyễn-văn-Trỗi - Trần-phú - Thương-xá Pleiku.

Tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku - Đức Cơ


học thiết kế website


Bình luận của bạn