• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Nha Trang
  • Hành trình tuyến xe buýt Nha Trang số 05: Cầu Trần Phú - Tô Hiến Thành - Hòn Rớ

Hành trình tuyến xe buýt Nha Trang số 05: Cầu Trần Phú - Tô Hiến Thành - Hòn Rớ

Sau đây là thông tin chi tiết của tuyến xe bus số 05: Cầu Trần Phú - Tô Hiến Thành - Hòn Rớ

Tuyến xe buýt Nha Trang số 05: Cầu Trần Phú - Tô Hiến Thành - Hòn Rớ

Đơn vị vận chuyển:

+ Công Ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa:

+ Địa chỉ: 77 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

+ Điện Thoại: 058.3551699.

Khoảng cách: 12 km

Thời gian hoạt động: 05h20 - 19h15

Giá vé: 7.000 đ/lượt

Số chuyến: 104 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 30 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 13 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Cầu Trần-phú - Tôn-thất-Tùng - Phạm-văn-Đồng - Cầu Trần-phú - Trần-phú - Nguyễn-bỉnh-Khiêm - Ngô-quyền - Phan-chu-Trinh - Hai bà Trưng - Hoàng-hoa-Thám - Nguyễn-chánh - Ngã Sáu - Tô-hiến-Thành - Nguyễn-thị-minh-Khai - Trần-phú - Dã-tượng - Phước-long - Lê-hồng-Phong - Nguyễn-tất-Thành - Hòn Rớ 1.

Lộ trình chiều về

Hòn Rớ 1 - Nguyễn-tất-Thành - Lê-hồng-Phong - Phước-long - Dã-tượng - Trần-phú - Nguyễn-thị-minh-Khai - Tô-hiến-Thành - Ngã Sáu - Nguyễn-chánh - Hoàng-hoa-Thám - Hai bà Trưng - Phan-chu-Trinh - Ngô-quyền - Nguyễn-bỉnh-Khiêm - Trần-phú - Cầu Trần-phú - Phạm-văn-Đồng - Tôn-thất-Tùng - Bến Cầu Trần-phú.

Tuyến xe buýt Nha Trang số 05: Cầu Trần Phú - Tô Hiến Thành - Hòn Rớ


học thiết kế website


Bình luận của bạn