• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Nha Trang
  • Hành trình tuyến xe buýt Nha Trang số 07: Điện Biên Phủ - Thành

Hành trình tuyến xe buýt Nha Trang số 07: Điện Biên Phủ - Thành

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 07: Điện Biên Phủ - Thành

Tuyến xe buýt Nha Trang số 07: Điện Biên Phủ - Thành

Đơn vị vận chuyển:

+ Công Ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa:

+ Địa chỉ: 77 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

+ Điện Thoại: 058.3551699.

Khoảng cách: 18 km

Thời gian hoạt động: 05h15 - 19h15

Giá vé: 7.000 đ/lượt

Thời gian chuyến: 50 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Điện-biên-Phủ - 2 tháng Tư - Quang-trung - Lý-tự-Trọng - Thái-nguyên - Mã-vòng - 23 tháng Mười - Ngã ba Thành - Trạm Thành.

Lộ trình chiều về

Trạm Thành - Ngã ba Thành - 23 tháng Mười - Mã-vòng - Thái-nguyên - Lý-tự-Trọng - Quang-trung - 2 tháng Tư - Điện-biên-Phủ.

TUYẾN 07: ĐIỆN-BIÊN-PHỦ - THÀNH


học thiết kế website


Bình luận của bạn