Hành trình tuyến xe buýt Phan Thiết số 08: Bến xe Lagi - Bến xe Bình Châu

Tuyến xe bus số 08 của Phan Thiết nối liền 2 bến xe: Bến xe Lagi - Bến xe Bình Châu

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 08: Bến xe Lagi - Bến xe Bình Châu

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Thị-xã Lagi - Lê-lợi - Thống-nhứt - Đinh-bộ-Lĩnh - Quốc-lộ 55 - Bến xe Bình-châu.

Lộ trình chiều về

Bến xe Bình-châu - Quốc-lộ 55 - Đinh-bộ-Lĩnh - Thống-nhứt - Lê-lợi - Bến xe Thị-xã Lagi.

Bản đồ đường đi

TUYẾN 08: BẾN XE LAGI - BẾN XE BÌNH-CHÂU


học thiết kế website


Bình luận của bạn