Hành trình tuyến xe buýt Phan Thiết số 11: Cam Bình - Lagi - Tà Cú

Sau đây là thông tin các điểm dừng của tuyến xe bus số 11: Cam Bình - Lagi - Tà Cú

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 11: Cam Bình - Lagi - Tà Cú

Khoảng cách: 49,1 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h30

Số chuyến: 60 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 85 phút

Giãn cách chuyến: 25 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Cam-bình - Lê-minh-Công - Trương-vĩnh-Ký - Bến Chương-dương - Lê-lợi - Nguyễn-trãi - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-chí-Thanh - Lý-thái-Tổ - Chợ Tân-hải - Tỉnh-lộ 712 - Quốc-lộ 1A - Khu du-lịch Núi Tà-cú.

Lộ trình chiều về

Khu du-lịch Núi Tà-cú - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 712 - Chợ Tân-hải - Lý-thái-Tổ - Nguyễn-chí-Thanh - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-trãi - Lê-lợi - Bến Chương-dương - Trương-vĩnh-Ký - Lê-minh-Công - Ngã ba Cam-bình.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 11: Cam Bình - Lagi - Tà Cú


học thiết kế website


Bình luận của bạn