• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Hành trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 10: Thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà

Hành trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 10: Thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà

Bàn nào muốn đi Sơn Hà từ thành phố Quảng Ngãi thì bắt tuyến xe bus số 10 nhé!

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 10: Thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà

Khoảng cách: 6 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h30

Giá vé: 21.000 đồng đi trên ¾ tuyến đến suốt tuyến, 16.000 đồng đi trên ½ tuyến đến ¾ tuyến, 12.000 đồng đi trên ¼ tuyến đến ½ tuyến, 7.000 đồng đi đến ¼ tuyến.

Số chuyến: Khai thác 18 chuyến/ngày gồm 9 chuyến đi và 9 chuyến về

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 120 - 210 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê-thánh-Tôn - Hùng-vương - Quang-trung - Phan-bội-Châu - Tôn-đức-Thắng - Cầu Trà-khúc cũ - Ngã tư Sơn-tịnh - Tỉnh-lộ 623 - UBND Sơn-hà.

Lộ trình chiều về

UBND Sơn-hà - Tỉnh-lộ 623 - Ngã tư Sơn-tịnh - Cầu Trà-khúc cũ - Tôn-đức-Thắng - Phan-bội-Châu - Quang-trung - Hùng-vương - Lê-thánh-Tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 10: Thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 10: Thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà


học thiết kế website


Bình luận của bạn