• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Hành trình tuyến xe buýt số 11: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Vinh Hiền

Hành trình tuyến xe buýt số 11: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Vinh Hiền

Sau đây là thông tin chi tiết của tuyến xe buýt số 11 của Huế: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Vinh Hiền

Tuyến xe buýt số 11: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Vinh Hiền

Thời gian hoạt động:

+ Phía Bắc (06:30 - 18:00)

+ Vinh-hiền (06:00 - 17:00)

Giá vé:

*  BX Phía Bắc - Phú Bài:

Vé lượt: 7.000đ/vé

Vé tháng: 160.000đ/vé

Vé ưu tiên: 80.000đ/vé

* BX Phía Bắc - Cầu Đại Giang:

Vé lượt: 10.000đ/vé

* BX Phía Bắc - Vinh An:

Vé lượt: 15.000đ/vé

* Bx Phía Bắc - Vinh Hưng:

Vé lượt: 20.000đ/vé

* Bx Phía Bắc - Vinh Hiền: 

Vé lượt: 25.000đ/vé

Vé tháng: 350.000đ/vé

* Ngã ba đường tránh - Vinh Hưng

Vé lượt: 15.000đ/vé

* Ngã ba đường tránh - Vinh Hiền

Vé lượt: 20.000đ/vé

Số chuyến: 12 chuyến/ Ngày

Giãn cách chuyến: 45 - 195 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe phía Bắc - Lê-duẩn - Trần Hưng-đạo - Lê-Lợi - Nguyễn-Huệ - Đống-đa - Lê-quý-Đôn - Bà-Triệu - Hùng-Vương - An-dương Vương - Bến xe phía Nam - Quốc-lộ 1A - Khu công-nghiệp Phú-thứ - Phi-trường Phú-bài - Trạm Phú-bài - Vinh-hiền.

Lộ trình chiều về

Vinh-hiền - Quốc-lộ 1A - Trạm Phú-bài - Phi-trường Phú-bài - Khu công-nghiệp Phú-thứ - Quốc-lộ 1A - Bến xe phía Nam - An-dương Vương - Hùng-Vương - Bà-Triệu - Lê-quý-Đôn - Đống-đa - Nguyễn-Huệ - Lê-Lợi - Trần Hưng-đạo - Lê-duẩn - Bến xe phía Bắc.

Giờ xuất bến - Tại BX phía Bắc: 09h45-14h15-18h00

Giờ xuất bến - Phú Bài-Vinh Hiền: 10h45-15h15-19h00

Giờ xuất bến - Tại Vinh Hiền: 06h00-12h15-16h15


học thiết kế website


Bình luận của bạn