• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Hành trình tuyến xe buýt số 14 : BX Đông Ba – Phong Mỹ

Hành trình tuyến xe buýt số 14 : BX Đông Ba – Phong Mỹ

Bạn muốn đi Phong Mỹ từ Bến xe Đông Ba thì bắt tuyến xe buýt số 14 nhé

Tuyến xe buýt 14 : BX Đông Ba – Phong Mỹ

Khoảng cách: 43.60 km

Thời gian hoạt động: 

+ Đông-ba (07:30 - 18:00)

+ Phong-mỹ (06:00 - 17:00)

Số chuyến: 16 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 60 – 120 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba - Cầu Phú-xuân - Hà-nội - Bịnh-viện Trung-ương Huế - Đống-đa - Hùng-vương - BigC - Nhà thương Đại-học Y-khoa - Cầu Dã-viên - Bến xe phía Bắc - Quốc-lộ 1A - Chợ An-lỗ - Phong-hiền - Phong-an - Phong-sơn - Phong-xuất - Chợ Phong-mỹ.

Lộ trình chiều về

Chợ Phong-mỹ - Phong-xuất - Phong-sơn - Phong-an - Phong-hiền - Chợ An-lỗ - Quốc-lộ 1A - Bến xe phía Bắc - Cầu Dã-viên - Nhà thương Đại-học Y-khoa - BigC - Hùng-vương - Đống-đa - Bịnh-viện Trung-ương Huế - Hà-nội - Cầu Phú-xuân - Bến xe Đông-ba.

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

07h25 - 10h25 - 14h35 - 17h10

Giờ Xuất Bến Phong Mỹ

06h00 - 09h00 - 12h30 - 16h00

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn