• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đà Nẵng
  • Lộ trình tuyến xe bus 11 của Đà Nẵng: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte

Lộ trình tuyến xe bus 11 của Đà Nẵng: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte

Sau đây là lộ trình chiều đi và về của tuyến xe buýt số 11: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte

Tuyến xe buýt số 11: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte

 

Khoảng cách: 11.2 km

Thời gian hoạt động: 05:00 – 21: 00

Giá vé:

- 5.000 đồng/người/lượt;

- Vé tháng cho hành khách thuộc diện ưu tiên là 45.000 đồng;

- Vé tháng cho hành khách không thuộc diện ưu tiên 90.000 đồng.

Số chuyến: 120 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 25 phút

Giãn cách chuyến: 10 – 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bãi đậu xe đường Xuân-diệu - Ba tháng Hai - Nguyễn-tất-Thành - Ông-ích-Khiêm - Hải-phòng - Lý-thái-Tổ - Phan-thanh - Phan-văn-Nghị - Nguyễn-tri-Phương - Lê-đình-Lý - Nguyễn-hữu-Thọ - Tiểu-la - Nguyễn-hữu-Dật - Huỳnh-tấn-Phát - Phan-đăng-Lưu - Hai tháng Chín - Tiên-sơn - Siêu-thị Lotte.

Lộ trình chiều về

Siêu-thị Lotte - Tiên-sơn - Hai tháng Chín - Phan-đăng-Lưu - Huỳnh-tấn-Phát - Nguyễn-hữu-Dật - Tiểu-la - Nguyễn-hữu-Thọ - Lê-đình-Lý - Nguyễn-tri-Phương - Phan-văn-Nghị - Phan-thanh - Lý-thái-Tổ - Hải-phòng - Ông-ích-Khiêm - Nguyễn-tất-Thành - Ba tháng Hai - Bãi đậu xe đường Xuân-diệu.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt số 11: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte

Bus Đà Nẵng


học thiết kế website


Bình luận của bạn