• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bến Tre
  • Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 02: Bến xe Bến Tre - Bến Tiệm Tôm

Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 02: Bến xe Bến Tre - Bến Tiệm Tôm

Sau đây là thông tin chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 02: Bến xe Bến Tre - Bến Tiệm Tôm

Tuyến xe buýt Bến Tre số 02: Bến xe Bến Tre - Bến Tiệm Tôm

Khoảng cách: 54 km

Thời gian hoạt động: Bến-tre (05h00 - 19h20); Tiệm-tôm (03h00 - 17h40)

Số chuyến: 86 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 75 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 - 25 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

 Bến xe Bến-tre - Quốc-lộ 60 - Đại-lộ Đồng-khởi - Đoàn-hoàng-Minh - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-đình-Chiểu - Tỉnh-lộ 885 - Bến Tiệm-tôm.

Lộ trình chiều về

Bến Tiệm-tôm - Tỉnh-lộ 885 - Nguyễn-đình-Chiểu - Cách-mạng Tháng Tám - Đoàn-hoàng-Minh - Đại-lộ Đồng-khởi - Quốc-lộ 60 - Bến xe Bến-tre.

Tuyến xe buýt Bến Tre số 02: Bến xe Bến Tre - Bến Tiệm Tôm


học thiết kế website


Bình luận của bạn