• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bến Tre
  • Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 05: Châu Thành - Bình Đại

Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 05: Châu Thành - Bình Đại

Tuyến xe bus số 05 của Bến Tre đi qua 2 địa điểm chính: Châu Thành - Bình Đạ

Tuyến xe buýt Bến Tre số 05: Châu Thành - Bình Đại

Khoảng cách: 50 km

Thời gian hoạt động: Châu-thành (05h00 - 18h00); Bình-đại (04h00 - 18h00)

Số chuyến: 64 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 70 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Châu-thành - Cây xăng Quang-dư - Hương-lộ 2 - Quốc-lộ 60 - Tỉnh-lộ 883 - Bến Bình-đại.

Lộ trình chiều về

Bến Bình-đại - Tỉnh-lộ 883 - Quốc-lộ 60 - Hương-lộ 2 - Cây xăng Quang-dư - Bến Châu-thành.

Tuyến xe buýt Bến Tre số 05: Châu Thành - Bình Đại


học thiết kế website


Bình luận của bạn