• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bến Tre
  • Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 08: Bến xe Bến Tre - Bắc Đình Khao

Lộ trình tuyến xe bus Bến Tre số 08: Bến xe Bến Tre - Bắc Đình Khao

Sau đây là thông tin tuyến xe bus số 08: Bến xe Bến Tre - Bắc Đình Khao

Tuyến xe buýt Bến Tre số 08: Bến xe Bến Tre - Bắc Đình Khao

Khoảng cách: 53,8 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 17h30.

Số chuyến: 64 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 85 phút/cuyến

Giãn cách chuyến: 20 - 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Bến-tre - Quốc-lộ 60 - Cầu Hàm-luông - Tỉnh-lộ 882 - Ngã ba Cây-trâm - Quốc-lộ 57 - Thị-trấn Chợ-lách - Bắc Đình-khao.

Lộ trình chiều về

Bắc Đình-khao - Thị-trấn Chợ-lách - Quốc-lộ 57 - Ngã ba Cây-trâm - Tỉnh-lộ 882 - Cầu Hàm-luông - Quốc-lộ 60 - Bến xe Bến-tre.

Tuyến xe buýt Bến Tre số 08: Bến xe Bến Tre - Bắc Đình Khao


học thiết kế website


Bình luận của bạn