• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biên Hòa
  • Lộ trình tuyến xe bus Biên Hòa số 14: Căn Cư 4 - Nhơn Trạch

Lộ trình tuyến xe bus Biên Hòa số 14: Căn Cư 4 - Nhơn Trạch

Sau đây là thông tin chi tiết tuyến xe bus số 14: Căn Cư 4 - Nhơn Trạch

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 14: Căn Cư 4 - Nhơn Trạch

Đơn vị vận chuyển:

     + HTX vận tải Xuân Hồng

     + Điện thoại: 0613 870 353 hoặc 0913 850 833

Khoảng cách: 110 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 17h00

Giá vé: 20000 (đến 1/2 tuyến); 25000 (đến 3/4 tuyến); 30000 (trên 3/4 tuyến)

Số chuyến: 34 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 30 - 35 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Xuân-hoà - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Tân-phong - Ngã ba Dầu-giây - ĐT 769 - Quốc-lộ 51B - Đường trục số 6 - Đường trục số 5 - Quốc-lộ 51A - ĐT 769 - Hương-lộ 19 - Đường 25B - Bến Nhơn-trạch.

Lộ trình chiều về

 Bến Nhơn-trạch - Đường 25B - Hương-lộ 19 - ĐT 769 - Quốc-lộ 51A - Đường trục số 5 - Đường trục số 6 - Quốc-lộ 51B - ĐT 769 - Ngã ba Dầu-giây - Ngã ba Tân-phong - Quốc-lộ 1A - Bến Xuân-hoà

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 14: Căn Cư 4 - Nhơn Trạch


học thiết kế website


Bình luận của bạn