• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Lộ trình tuyên xe bus Bình Dương số 39: Tòa nhà Becamex - Khu công nghiệp VSIP 2

Lộ trình tuyên xe bus Bình Dương số 39: Tòa nhà Becamex - Khu công nghiệp VSIP 2

Sau đây là thông tin lượt đi lượt về của tuyến xe bus số 39: Tòa nhà Becamex - Khu công nghiệp VSIP 2

Tuyến xe buýt Bình Dương số 39: Tòa nhà Becamex - Khu công nghiệp VSIP 2

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Tòa nhà Becamex - Đại-lộ Bình-dương - Ba-mươi tháng Tư - Cách-mạng Tháng Tám - Lê-hồng-Phong - Phú-lợi - Lê-thị-Trung - Huỳnh-văn-Lũy - Lý-thái-Tổ - Trần-quốc-Toản - Lê-hoàn - Thống-nhứt - KCN VSIP 2.

Lộ trình chiều về

KCN VSIP 2 - Thống-nhứt - Lê-hoàn - Trần-quốc-Toản - Lý-thái-Tổ - Huỳnh-văn-Lũy - Lê-thị-Trung - Phú-lợi - Lê-hồng-Phong - Cách-mạng Tháng Tám - Ba-mươi tháng Tư - Đại-lộ Bình-dương - Tòa nhà Becamex.

Tuyến xe buýt Bình Dương số 39: Tòa nhà Becamex - Khu công nghiệp VSIP 2

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn