• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Lộ trình tuyến xe bus Bình Dương số 51: Becamex Tower - Phú Cường - Đại học Quốc Tế Miền Đông

Lộ trình tuyến xe bus Bình Dương số 51: Becamex Tower - Phú Cường - Đại học Quốc Tế Miền Đông

Tuyến xe bus số 51 của Bình Dương đi qua 3 địa điểm chính: Becamex Tower - Phú Cường - Đại học Quốc Tế Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 51: Becamex Tower - Phú Cường - Đại học Quốc Tế Miền Đông

Khoảng cách: 2 3,6 km

Thời gian hoạt động: Becamex (05h00 - 16h30); Đại-học (06h05 - 17h40)

Số chuyến: 54 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến:10 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Becamex Tower - Đại-lộ Bình-dương - Ba-mươi tháng Tư - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-văn-Cừ - Phạm-ngọc-Thạch - Hùng-vương - Lê-lợi - Đồng-khởi - Lý-thái-Tổ - Lê-lai - Đại-học Quốc-tế Miền Đông.

Lộ trình chiều về

Đại-học Quốc-tế Miền Đông - Lê-lai - Lý-thái-Tổ - Đồng-khởi - Lê-lợi - Hùng-vương - Phạm-ngọc-Thạch - Nguyễn-văn-Cừ - Cách-mạng Tháng Tám - Ba-mươi tháng Tư - Đại-lộ Bình-dương - Becamex Tower.

Tuyến xe buýt Bình Dương số 51: Becamex Tower - Phú Cường - Đại học Quốc Tế Miền Đông

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn