• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Lộ trình tuyến xe bus Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông - Hikari - Đại học Miền Đông

Lộ trình tuyến xe bus Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông - Hikari - Đại học Miền Đông

Tuyến xe bus số 66 của Bình Dương là một tuyến vòng tròn, điểm khởi đầu và kết thúc như nhau!

Tuyến xe buýt Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông - Hikari - Đại học Miền Đông

Lộ Trình của tuyến

Đại-học Quốc-tế Miền-Đông - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Công-viên Trung-tâm - SORA Garden - Hùng-vương - Lê-lợi - Đồng-khởi - Lý-thái-Tổ - Thương-xá Hikari - Lê-lai - Đại-học Quốc-tế Miền-Đông.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông - Hikari - Đại học Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông - Hikari - Đại học Miền Đông

Tuyến xe buýt Bình Dương số 66: Đại học Miền Đông - Hikari - Đại học Miền Đông


học thiết kế website


Bình luận của bạn