• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đồng Tháp
  • Lộ trình tuyến xe bus Đồng Tháp số 661: Bắc Cao Lãnh - Ngã ba An Thái Trung

Lộ trình tuyến xe bus Đồng Tháp số 661: Bắc Cao Lãnh - Ngã ba An Thái Trung

Bạn nào muốn đi đến Ngã ba An Thái Trung từ Bắc Cao Lãnh thì bắt tuyến xe bus số 661 của Đồng Tháp nhé!

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 661: Bắc Cao Lãnh - Ngã ba An Thái Trung

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h00

Số chuyến: 54 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bắc Cao-lãnh - Phạm-hữu-Lầu - Nguyễn-huệ - Đốc-binh Kiều - Tháp-mười - Lý-thường-Kiệt - Nguyễn-huệ - Quốc-lộ 30 - Ngã ba An-thái-Trung.

Lộ trình chiều về

Ngã ba An-thái-Trung - Quốc-lộ 30 - Nguyễn-huệ - Lý-thường-Kiệt - Nguyễn-du - Nguyễn-đình-Chiểu - Nguyễn-huệ - Phạm-hữu-Lầu - Bắc Cao-lãnh.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 661: Bắc Cao Lãnh - Ngã ba An Thái Trung

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 661: Bắc Cao Lãnh - Ngã ba An Thái Trung

 

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn