• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Nha Trang
  • Lộ trình tuyến xe bus Nha Trang số 02: BX Bình Tân - Trần Phú - Thành

Lộ trình tuyến xe bus Nha Trang số 02: BX Bình Tân - Trần Phú - Thành

Tuyến xe bus số 02 của Nha Trang đi qua 3 địa điểm chính: BX Bình Tân - Trần Phú - Thành

Tuyến xe buýt Nha Trang số 02: BX Bình Tân - Trần Phú - Thành

Đơn vị vận chuyển:

+ Công Ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa:

+ Địa chỉ: 77 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

+ Điện Thoại: 058.3551699.

Khoảng cách: 21 km

Thời gian hoạt động: 05h20 - 19h10

Giá vé: 7.000 đ/lượt

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Bình-tân - Tô-hiệu - Trần-phú - Trần-quang-Khải - Hùng-vương - Lê-thánh-Tôn - Đinh-tiên-Hoàng - Lý-tự-Trọng - Quang-trung - Trần-quý-Cáp - Mã-vòng - Đường 23/10 - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 2 - Bến xe Thành.

Lộ trình chiều về

Bến xe Thành - Tỉnh-lộ 2 - Quốc-lộ 1A - Đường 23/10 - Mã-vòng - Trần-quý-Cáp - Quang-trung - Lý-tự-Trọng - Đinh-tiên-Hoàng - Lê-thánh-Tôn - Hùng-vương - Trần-quang-Khải - Trần-phú - Tô-hiệu - Bến xe Bình-tân.

Tuyến xe buýt Nha Trang số 02: BX Bình Tân - Trần Phú - Thành


học thiết kế website


Bình luận của bạn