• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Nha Trang
  • Lộ trình tuyến xe bus Nha Trang số 04: Hòn Xện - Vinpearl

Lộ trình tuyến xe bus Nha Trang số 04: Hòn Xện - Vinpearl

Chuyến xe bus số 04 của Nha Trang có chặng đường đi đến Vinpearl từ điểm khởi hành là Hòn Xện

Tuyến xe buýt Nha Trang số 04: Hòn Xện - Vinpearl

Đơn vị vận chuyển:

+ Công Ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa:

+ Địa chỉ: 77 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

+ Điện Thoại: 058.3551699.

Khoảng cách: 13 km

Thời gian hoạt động: 05h35 - 19h00

Giá vé: 7.000 đ/lượt

Số chuyến: 118 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 20 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Hòn Xện - Nguyễn-bặc - Phạm-văn-Đồng - Tháp-bà - Đường 2/4 - Quang-trung - Lý-thánh-Tôn - Ngã sáu - Lê-thánh-Tôn - Nguyễn-thiện-Thuật - Trần-quang-Khải - Trần-phú - Cầu-đá - Cảng Vinpearl.

Lộ trình chiều về

Cảng Vinpearl - Cầu-đá - Trần-phú - Trần-quang-Khải - Nguyễn-thiện-Thuật - Lê-thánh-Tôn - Ngã sáu - Quang-trung - Đường 2/4 - Tháp-bà - Phạm-văn-Đồng - Nguyễn-bặc - Hòn Xện.

Tuyến xe buýt Nha Trang số 04: Hòn Xện - Vinpearl


học thiết kế website


Bình luận của bạn