Lộ trình tuyến xe bus Phan Thiết số 05: Thị xã Lagi - Ngã Ba 46

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe buýt số 05: Thị xã Lagi - Ngã Ba 46

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 05: Thị xã Lagi - Ngã Ba 46

Giá vé: 

+ 4.000 vnđ (1/2 tuyến)

+ 7.000 vnđ (Toàn tuyến)

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Thị-xã Lagi - Lê-lợi - Thống-nhứt - Quốc-lộ 55 - Ngã ba 46.

Lộ trình chiều về

Ngã ba 46 - Quốc-lộ 55 - Thống-nhứt - Lê-lợi - Bến xe Thị-xã Lagi.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 05: Thị xã Lagi - Ngã Ba 46

Tuyến xe buýt Phan Thiết – Bình Thuận số 05: Thị xã Lagi - Ngã Ba 46


học thiết kế website


Bình luận của bạn