• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Phú Yên
  • Lộ trình tuyến xe bus Phú Yên số 02: Thành phố Tuy Hòa - Sơn Hòa

Lộ trình tuyến xe bus Phú Yên số 02: Thành phố Tuy Hòa - Sơn Hòa

Bạn nào muốn đi Sơn Hòa từ Thành phố Tuy Hòa thì bắt tuyến xe bus số 02 nhé!

Tuyến xe buýt Phú Yên số 02: Thành phố Tuy Hòa - Sơn Hòa

Thời gian hoạt động: 05h00 - 18h00

Giãn cách chuyến: 30 - 45 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Tuy-hoà - Quốc-lộ 25 - Hoà-an - Hoà-thắng - Thị-trấn Phú-hoà - Hoà-định-Tây - Hoà-hội - Hố-hầm - Suối-cầu - Ngân-điền - Thị-trấn Củng-sơn - Tỉnh-lộ 646 - Ngã tư Cây-me.

Lộ trình chiều về

 Ngã tư Cây-me - Tỉnh-lộ 646 - Thị-trấn Củng-sơn - Ngân-điền - Suối-cầu - Hố-hầm - Hoà-hội - Hoà-định-Tây - Thị-trấn Phú-hoà - Hoà-thắng - Hoà-an - Quốc-lộ 25 - Thành-phố Tuy-hoà.

Tuyến xe buýt Phú Yên số 01: Thành phố Tuy Hòa - Sơn Hòa


học thiết kế website


Bình luận của bạn