• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Bình
  • Lộ trình tuyến xe bus Quảng Bình số 02: Thành phố Đồng Hới - Thị Trấn Kiến Giang

Lộ trình tuyến xe bus Quảng Bình số 02: Thành phố Đồng Hới - Thị Trấn Kiến Giang

Sau đây là thông tin các điểm dừng của tuyến xe bus số 02: Thành phố Đồng Hới - Thị Trấn Kiến Giang

Tuyến xe buýt Quảng Bình số 02: Thành phố Đồng Hới - Thị Trấn Kiến Giang

Khoảng cách: 55 km

Thời gian hoạt động: 05:30 - 18:00

Số chuyến: 80 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 90 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 - 30 phút.

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Khu Công-nghiệp Tây-bắc Đồng-hới - Phan-Đình-Phùng - Hoàng-Diệu - Trần Hưng-đạo - Tố-hữu - Hữu-nghị - Lý-Thường-Kiệt - Hùng-vương - Quang-trung - Quốc-lộ 1 - Thị-trấn Quán-hàu - Ngã ba Cam-liên - Tỉnh-lộ 565 - Thị-trấn Kiến-giang.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Kiến-giang - Tỉnh-lộ 565 - Ngã ba Cam-liên - Thị-trấn Quán-hàu - Quốc-lộ 1 - Quang-trung - Hùng-vương - Lý-Thường-Kiệt - Hữu-nghị - Tố-hữu - Trần Hưng-đạo - Hoàng-Diệu - Phan-Đình-Phùng - Khu Công-nghiệp Tây-bắc Đồng-hới.

Tuyến xe buýt Quảng Bình số 02: Thành phố Đồng Hới - Thị Trấn Kiến Giang

Tuyến xe buýt Quảng Bình số 02: Thành phố Đồng Hới - Thị Trấn Kiến Giang


học thiết kế website


Bình luận của bạn